Dit model laat een belangrijk deel zien van een ontwerp dat ik Een huis heb genoemd. Een aantal wanden zijn weggelaten – vooral buitenwanden. Wat je ziet is het belangrijkst van het ontwerp, als het ware het motorblok. Het huis is opgevat als deel in een gesloten huizenrij. De gevel wijkt iets van de rooilijn terug. Er is plaats voor een stoep met een bank, een slaapplaats (voor een dakloze) en een fontein. De fontein is het omgekeerde van de monumentale fontein die we op pleinen zien; het is een onmonumentaal stroompje dat ergens ontstaat, langs enkele bassins loopt en onderaan in het stoepje verdwijnt. De blokjes in de gevel geven plaats aan stamrozen. Op een aantal punten zouden stoelen geplaatst moeten worden, die hier in het model niet zijn te zien: aparte sculpturen die hun vorm hebben gekregen doordat zij werden gekneed tegen een lichaam. Dergelijke werken heb ik uitgevoerd in paraffine en heten Stoelen.
De overeenkomst met de detaillering in Carlo Scarpa’s ontwerp voor de Fondazione Querini Stampalia in Venetië is opvallend. Scarpa’s ontwerp is uit 1961-1963. Vreemd is niet alleen dat ik Scarpa’s ontwerp niet kende, maar er ook nooit op ben gewezen.